prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz

Kierownik Kliniki

Specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta (4-letni kurs CM UJ w Krakowie), suicydolog, hipnoterapeuta. Doktorat w 1990: Zaburzenia psychiczne u młodzieży a organiczne uszkodzenia oąrodkowego układu nerwowego. Habilitacja w 2003: Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. Były Konsultant Wojewódzki, Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej PTP, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Kierownik Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych, wykładowca Psychopatologii Ekspresji w Polskim Instytucie Ericksonowskim, członek Komitetów Redakcyjnych 3 czasopism o zasięgu ogólnopolskim.

Podziel się