Działalność naukowa

W Klinice, od początku jej istnienia, kontynuowane są badania w dwóch głównych nurtach badawczych – w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz suicydologii z uwzględnieniem niesamobójczych samouszkodzeń.

Poza tym prowadzone są badania w zakresie: zaburzeń snu, współwystępowania zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych  efektywności pozafarmakologicznych oddziaływań w populacji rozwojowej, w tym elektrobiofeedbacku, terapii przez sztukę.

Potwierdzeniem działalności naukowej pracowników Kliniki są: publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, w postaci rozdziałów i monografii oraz organizacja ogólnopolskich konferencji, sesji naukowych, jak również aktywne uczestnictwo w krajowych, europejskich i światowych sympozjach, konferencjach, kongresach.

Wykaz wybranych dokonań naukowych od 2015 roku:

Publikacje

 • Iwona Makowska. Emocjonalność dziecka w chorobie przewlekłej. Diabetol Dypl 2018: 4, 40-45.
 • Renata Janik, Dariusz Baran, Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka, Elżbieta Karasek, Jolanta Paruszkiewicz, Maciej Pilecki, Anna Rozetti, Katarzyna Szaulińska, Olga Wasilewska, Tomasz Wolańczyk, Barbara Remberk. Psychiatria wieku rozwojowego – badanie ankietowe uczestników I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18(2), 166-172.
 • Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz. Samookaleczenia bez intencji samobójczej a zachowania samobójcze. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18(2), 173-179.
 • Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz. Wybrane problemy z zakresu zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18 (4), 354-363.
 • Barbara Remberk, Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Irena Namysłowska, Tomasz Wolańczyk, Andrzej Rajewski, Agnieszka Słopień, Piotr Gorczyca, Anita Bryńska, Izabela Łucka, Ireneusz Jelonek, Piotr Sierakowski. Stanowisko ekspertów w kwestii postępowania w przypadku pacjentów z jadłowstrętem psychicznym o ciężkim przebiegu, którzy nie wyrażają zgody na leczenie Psychiatr Psychol Klin 2018: 18 (3), 229-233.
 • Adam Wichniak, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Agnieszka Gmitrowicz. Zaburzenia depresyjne. Lek Rodz 2018: 4 (5), 101-112.
 • Katarzyna Pałka-Szafraniec, Agnieszka Gmitrowicz, Iwona Makowska. Zaburzenia snu w autyzmie. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18 (4), 413-417.
 • Iwona Makowska. Zespół natręctw – opis przypadku. Pediatria po Dyplomie: Zeszyt edukacyjny 2018: 1, 1-5.
 • Anna Baran, Agnieszka Gmitrowicz. „Niebieski wieloryb” jako nowa forma cyberprzemocy – jak chronić nastolatki przed autoagresją? Psychiatr. Dypl. 2017: 14 (2), 9-15
 • Iwona Makowska. Przewlekły stres u dzieci – objawy somatyczne. Pediatr. Dypl. 2017: 6, 70-78
 • Bogna Andrzejczak, Janusz Śmigielski, Agnieszka Gmitrowicz. The analysis of selected parameters of sleep in the population of adolescents in school-age. Psychiatr. Psychol. Klin. 2017: 17 (4), 279-288.
 • Katarzyna Krajewska, Antoni Florkowski, Agnieszka Gmitrowicz. The relationship of music preferences and the selected risk-taking and autodestructive behaviour among teenage girls subject to inpatient stay due to mental condition – pilot study. Psychiatr. Psychol. Klin. 2017: 17 (1), 35-46.
 • Agnieszka Gmitrowicz, Rafał Szmajda. Adolescent after suicide atempt – case report. Pediatr. Dypl. 2016: 1, 28-36.
 • Agnieszka Butwicka, Wojciech Fendler, Adam Zalepa, Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Agnieszka Gmitrowicz, Wojciech Młynarski. Psychiatric Disorders and Health-Related Quality of Life in Children With Type 1 Diabetes Mellitus. Psychosomatics 2016: 57 (2), 185-193.
 • Anna Kamrowska, Agnieszka Gmitrowicz. Terapia zaburzeń lękowych uogólnionych w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Pol Merk Lek. 2016: 40 (236), 141-143.
 • Martyna Wiśniewska, Agnieszka Gmitrowicz, Nina Pawełczyk. Application of QEEG in psychiatry taking into account the population of children and adolescents. Psychiatr Psychol Klin 2016: 16 (3), 188-193.
 • Marta Grancow-Grabka, Agnieszka Gmitrowicz, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk. Changes in cognitive performance during supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in patients with schizophrenia – a systematic review. Psychiatr Psychol Klin 2016: 16 (3), 155-159.
 • Agnieszka Gmitrowicz, Urszula Wolanek, Agata Madej, Marta Makara-Studzińska. Factors preventing suicide among youth aged 13-19. J Educ Health Sport 2015: 5 (9), 671-684.
 • Agnieszka Gmitrowicz, Urszula Wolanek, Agata Madej, Marta Makara-Studzińska. Motives for suicide attempts by youth aged 13-19. J Educ Health Sport 2015: 5 (6), 51-64,
 • Krystyna Rymarczyk, Iwona Makowska, Katarzyna Pałka-Szafraniec. The plasticity of the adult human brain cortex. Aktualn Neurol 2015: 15 (2), 80-87.
 • Justyna Felcenloben, Agnieszka Gmitrowicz. The implementation of „Depressive disorders prevention programme for children and adolescents” in the Łódzkie voivodship. Psychiatr. Psychol. Klin. 2015: 15 (3), 131-136.
 • Katarzyna Krajewska, Oliwia Gawlik, Agnieszka Gmitrowicz. The relation of selected psychiatric disorders to occurrence of suicide attempts among teenage psychiatrically hospitalized patients. Pol. Merkur. Lekarski 2015: 38 (228), 329-331.

Monografie

 • Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. Ryzyko samobójstwa u młodzieży. PZWL, Warszawa 2015
 • Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik (red.): Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Medical Tribune, Warszawa 2018

Rozdziały

 • Agnieszka Gmitrowicz. Depresja i samobójstwo u osób młodych. W: Filip Rybakowski Depresje u osób młodych. Przyczyny, diagnoza, leczenie. Medical Education, Warszawa: 2018 s. 87-114. Wyd. 1. 978-83-65471-24-6
 • Agnieszka Gmitrowicz. Problematyka samobójstw. W: Marek Jarema (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2016: 193-218

Organizacja ogólnopolskich konferencji

 • I Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna z udziałem ekspertów zagranicznych (z warsztatem EPA), UM w Łodzi, 2015
 • I Kongres Suicydologiczny z przedstawicielami MZ oraz udziałem ekspertów zagranicznych (finansowany z NPZ), UM w Łodzi, 2018

Współorganizacja wydarzeń naukowych o zasięgu europejskim

 • EPA-SSSP: Meeting on European Suicide Prevention Programs and Research. The 27th European Congress of Psychiatry (EPA 2019 in Warsaw)
Podziel się