O Klinice

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży została powołana w 2007 roku (początkowo pod nazwą – Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, obowiązującą do 30 09 2019) w strukturze Katedry Psychiatrii, która znajduje się na terenie CSK UM w Łodzi.

Funkcję Kierownika Kliniki od czasu jej powołania pełni prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Kliniki są aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP, w tym Sekcji Suicydologii Polskiej, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży) oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS) i Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w tym EPA Section of Suicidology and Suicide Prevention).

Świadectwem tego jest organizacja i współorganizacja licznych konferencji naukowych, sesji, warsztatów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz suicydologii.

Ponadto pracownicy Kliniki są zaangażowani w działalność na rzecz zapobiegania  samobójstwom w Polsce, biorąc aktywny udział w pracach Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji powołanego w 2016 roku przez Radę ds. Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2015 roku realizowana jest stała współpraca Kliniki z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w zakresie poprawy rejestracji zachowań samobójczych wśród młodzieży.

Współpraca międzynarodowa w ramach International Association for Suicide Prevention (IASP) od 2000

Lokalizacja