Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne w zakresie psychiatrii (dorosłych) oraz psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach przedmiotu Psychiatria, prowadzone przez nauczycieli akademickich Kliniki i doktorantów, dla:

  • studentów Wydziału Lekarskiego III i IV roku (wykłady, seminaria, ćwiczenia kliniczne, ćwiczenia z psychologii klinicznej oraz kontaktu z pacjentem psychiatrycznym)
  • studentów Wydziału Lekarskiego VI roku (ćwiczenia kliniczne)
  • studentów anglojęzycznych
  • studentów UM w Łodzi w ramach Koła Naukowego

Staże dla studentów oraz podyplomowe w ramach oferty Kliniki:

  • staże cząstkowe z psychiatrii dla lekarzy stażystów
  • staże w przebiegu szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy w zakresie psychiatrii i innych specjalności, m.in.: pediatrów,  laryngologów, neurologów dziecięcych
  • staże z zakresu psychologii klinicznej dla magistrów psychologii
  • staże dla studentów psychologii
Podziel się