Struktura Kliniki

Na terenie Kliniki znajduje się 1 sala dydaktyczna, ze sprzętem multimedialnym oraz pokój badań wyposażony w lustro weneckie,  z możliwością obserwowania badania pacjenta w odrębnym pomieszczeniu.

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży obejmuje całodobowy Oddział Psychiatrii Młodzieżowej oraz Pododdział Dzienny, posiadające kontrakt z NFZ.

Oddział stacjonarny dysponuje 27 łóżkami (w 6 salach czteroosobowych, 1sali – dwuosobowej oraz w jednoosobowej izolatce), a pododdział dzienny – 5 miejscami, w odrębnej sali chorych,  wyposażonej w sprzęt szkolny.

Pacjenci na terenie Kliniki mają do dyspozycji salę terapii zajęciowej (wyposażoną w sprzęt multimedialny, przybory do zajęć plastycznych) oraz stołówkę, pełniącą poza posiłkami funkcję świetlicy.

Ponadto w zaplanowanych godzinach pacjenci mogą korzystać pod opieką personelu ze znajdujących się poza Kliniką sali gimnastycznej, sali do muzykoterapii, stołu do ping-ponga, biblioteki szpitalnej, restauracji szpitalnej oraz patio.

Podziel się