Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz

Kierownik Kliniki

Specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta (4-letni kurs CM UJ w Krakowie), suicydolog, hipnoterapeuta. Doktorat w 1990: Zaburzenia psychiczne u młodzieży a organiczne uszkodzenia oąrodkowego układu nerwowego. Habilitacja w 2003: Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. Były Konsultant Wojewódzki, Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej PTP, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Kierownik Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych, wykładowca Psychopatologii Ekspresji w Polskim Instytucie Ericksonowskim, członek Komitetów Redakcyjnych 3 czasopism o zasięgu ogólnopolskim.

dr n. med. Iwona Makowska

Adiunkt Kliniki, Specjalista kierujący zespołem

Specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog. Doktorat w 2006: Używanie szkodliwe i uzależnienie od benzodiazepin u pacjentów geriatrycznych. Program profilaktyki uzależnienia od BZD dla pacjentów Oddziału Psychogeriatrii.

dr n. med. Paweł Kropiwnicki

Specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, pracownik naukowy Kliniki, opiekun Koła Naukowego. Doktorat w 2005: Stan psychiczny, obraz własnego ciała i preferencje doboru partnerki mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy.

dr n. med. Arkadiusz Jasek

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pracownik naukowy Kliniki. Doktorat w 2013: Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym.

mgr Martyna Wiśniewska

Doktorantka

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

lek. Katarzyna Pałka-Szafraniec

Doktorantka

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

lek. Rafał Szmajda

Doktorant

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Anita Domagała

Sekretarka medyczna