Kontakt

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
Łódź, Czechosłowacja 8/10

Dyżurka pielęgniarska: 42 675 72 66
Sekretariat: 42 675 87 16
Fax: 42 675 87 16
Email: klinikam@csk.umed.lodz.pl

 

Uwaga: Klinika nie udziela telefonicznie informacji na temat stanu zdrowia leczonych w niej pacjentów. Informacje takie uzyskać można, umawiając się na rozmowę z lekarzem prowadzącym.

Podziel się