lek. Katarzyna Pałka-Szafraniec

Doktorantka

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Podziel się