Aktualności

Konferencje

Od 2004 roku organizujemy konferencję z cyklu “Leczymy Duszę i Ciało“. Do 17 września 2010 odbyło się ich siedem.

  • 19-20.09.2004 Terapia Schizofrenii i współistniejących zaburzeń somatycznych
  • 14-15.10.2005 Problemy Terapeutyczne związane z leczeniem depresji i współistniejących zaburzeń somatycznych
  • 21-22.09.2006 Jak leczyć zaburzenia psychiczne w wybranych stanach i zaburzeniach hormonalnych
  • 20-21.09.2007 Jak radzić sobie z objawami niepożądanymi terapii lekami psychotropowymi
  • 18-19.2008 Niepowodzenia farmakoterapii. Przyczyny i propozycje poszerzenia możliwości terapeutycznych
  • 18.09.2009 Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych
  • 17.09.2010 “Depresja. Czy i jak ją leczyć”, Łódź, 17.09.2010

Każda z naszych Konferencji poświęcona była innemu zagadnieniu, zawsze jednak staraliśmy się przygotować przegląd najnowszej wiedzy, prezentowanej przez znanych i kompetentnych wykładowców.

Konferencja zorganizowana w bieżącym roku zatytułowana, “Depresja. Czy i jak ją leczyć?” odbyła się w Instytucie Europejskim w Łodzi, w dniu 17.09.2010 r. Z wielu publikacji coraz więcej wiemy o etiopatogenezie depresji, ale coraz mniej jest pewne czy każdą depresję trzeba leczyć farmakologicznie czy też leczyć podobnie. Z tego względu, poza klasycznymi postaciami depresji, na wrześniowej Konferencji przedstawiono rozpoznawanie i postępowanie w przypadku depresji w prodromie schizofrenii, depresji psychotycznej, post-psychotycznej, a także u dzieci i młodzieży oraz depresji współistniejącej w zaburzeniach odżywiania. W trakcie wykładów zaprezentowano wyniki ostatnich meta-analiz, pokazujące jakie leki przeciwdepresyjne są bardziej skuteczne i akceptowane przez chorych, jakie leki są bezpieczne u pacjentów ze współistniejącymi chorobami somatycznymi i w jakiej depresji leki te są wyraźnie bardziej efektywne niż placebo. Poruszono także problemy orzecznictwa sądowego dotyczącego chorych depresję. W Konferencji wzięli udział, obok znanych wykładowców, studenci z Koła Psychiatrycznego “ImPuls” działającego przy naszej Klinice. Konferencję zorganizowała i prowadziła pani Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska, a wśród zaproszonych gości znaleźli się prof. Janusz Rybakowski, prof. Janusz Heitzman, prof. Tomasz Wolańczyk, prof. Dominika Dudek, prof. Jerzy Landowski.

Dla wszystkich uczestników i wykładowców Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do miłego spotkania z koleżankami i kolegami.

Podziel się