Działalność badawcza

Działalność badawcza kliniki dotyczy tzw. grup ryzyka rozwoju psychozy, etiopatogenezy i leczenia schizofrenii (szczególnie wczesnej psychozy) oraz zaburzeń afektywnych. Główne obszary naszych zainteresowań to:

  •  Rola stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie schizofrenii
  • Wpływ leków przeciwpsychotycznych na stres oksydacyjny
  • Zaburzenia w istocie białej u osób ze wczesna psychozą
  • Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 w etiopatogenezie i leczeniu schizofrenii
  • Rola agonistów dopaminergicznych w leczeniu schizofrenii z dominującymi objawami negatywnymi
  • Stan ryzyka rozwoju psychozy. Przyczyny przejścia  tego stanu w pełnoobjawową psychozę
  • Markery schizofrenii

Uzyskaliśmy 7 grantów badawczych MNiSW

Podziel się