O Klinice

Witamy na stronie Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Klinika znajduje się na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego przy ulicy Czechosłowackiej 8/10. Jej zespół zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie: schizofrenii, zaburzeń afektywnych, psychofarmakoterapii i neuropsychologii. Więcej o naszych projektach badawczych można dowiedzieć się, wchodząc na podstronę Działalność Kliniki.

Istotnym elementem pracy Kliniki jest proces leczenia pacjentów zgodnie z zasadami opartymi na EBM (Evidence Based Medicine). Ważnym celem jest także przekazywanie wiedzy z zakresu psychiatrii studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarzom specjalizującym się w zakresie psychiatrii ogólnej, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychologom specjalizującym się w zakresie psychologii klinicznej. Zespół Kliniki tworzy 9 osób.

Lokalizacja