dr. n. med. Małgorzata Urban – Kowalczyk

adiunkt
e-mail: malgorzata.urban@umed.lodz.pl

Tytuł: dr n. medycznych
Specjalizacja: w trakcie specjalizacji z psychiatrii
Funkcje: asystent w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, asystent w SPZOZ im. J, Babińskiego w Łodzi
Zainteresowania kliniczne: zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych, psychofarmakoterapia
Zainteresowania naukowe: schizofrenia, markery schizofrenii, zaburzenia czucia bólu w schizofrenii,  zaburzenia identyfikacji płciowej

Podziel się