dr hab. n. med. Tomasz Pawełczyk

adiunkt
tel. 042 675 72 14
e-mail: tomasz.pawelczyk@umed.lodz.pl

Stopień naukowy: dr hab. n. medycznych
Specjalizacja: psychiatria, medycyna rodzinna
Funkcje naukowe i kliniczne:

 • adiunkt ds. studiów w języku angielskim
 • starszy asystent na Oddziale DiagnostycznoObserwacyjnym CSK UM w Łodzi
 • lekarz i psychoterapeuta w ambulatorium Klinik Psychiatrycznych
 • Przewodniczący Komisji ds. Zabiegów i Znieczuleń CSK UM w Łodzi

Zainteresowania kliniczne:

 • wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych
 • standaryzacja diagnostyki psychiatrycznej
 • praktyka psychiatryczna oparta na potwierdzonych danych
 • psychoterapia psychodynamiczna od 2013 roku w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii  Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Zainteresowania naukowe:

 • profilaktyka zaburzeń psychicznych
 • wczesna interwencja
 • skuteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w terapii zaburzeń psychicznych
 • metodologia badan naukowych
 • biostatystyka
 • farmakoekonomika
 • epidemiologia zaburzeń psychicznych
 • predykcja skuteczności psychofarmakoterapii
 • podłoże biologiczne zmiany w przebiegu psychoterapii

Zainteresowania pozazawodowe:

 • biegi na orientację
 • biegi przełajowe i długodystansowe
 • turystyka górska
 • nowoczesne technologie
Podziel się