dr hab. n.med. Dominik Strzelecki

Kierownik Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
e-mail: dominik.strzelecki@umed.lodz.pl

Tytuł naukowy: dr n. medycznych
Specjalizacja: psychiatria 2007
, ukończony 2 letni kurs terapii rodzin, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Funkcje: asystent ze stopniem doktora w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
starszy asystent w Oddziale Chorób Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego, ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź, Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Zainteresowania naukowe: układ glutaminergiczny, psychofarmakologia

Zainteresowania kliniczne: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa

Zainteresowania pozazawodowe
: muzyka, literatura, podróże

Podziel się