Dydaktyka

Działalność edukacyjna Kliniki dotyczy kształcenia na różnych poziomach: przeddyplomowym dla studentów, podyplomowym w zakresie psychiatrii ogólnej, psychologii klinicznej oraz studiów doktoranckich w zakresie psychiatrii.

Program nauczania studentów VI roku Wydziału Lekarskiego obejmuje podstawowe zagadnienia psychiatrii klinicznej. Celem nauczania jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do rozpoznawania najczęstszych i najbardziej zagrażających chorób i zaburzeń psychicznych oraz do zaproponowania odpowiednich działań terapeutycznych. Szczególną wagę przywiązujemy do nauczania diagnozowania i postępowania wobec tych problemów z zakresu zdrowia psychicznego, z którymi mogą się spotkać lekarze wielu specjalności. Przekazujemy także podstawową wiedzę na temat mechanizmów działania, objawów ubocznych i interakcji leków psychotropowych, a także na temat niefarmakologicznych metod leczenia. Program jest realizowany w cyklach seminariów (32 godz) i ćwiczeń klinicznych (48 godz). Zajęcia kończą się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz egzaminem praktycznym, który ocenia umiejętności badania psychiatrycznego, nazywania objawów podstawowych, rozpoznawania chorób i zaburzeń psychicznych.

W Klinice odbywają się także staże specjalizacyjne z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej oraz szkolenia dodatkowe obowiązkowe i fakultatywne (np. dla studentów studiów doktoranckich).

Podziel się