.

Klinika Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Klinika Zaburzeń
Afektywnych i Psychotycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi